Om träd

Träd en av naturens många vackra skapelser. Stora som små, de skänker skugga, grönska och är de flesta fall något som eftertraktas. I större mängder brukar kontexten kallas för skogar. I något mindre sammanhang för dungar. Enstaka exemplar; träd. De har ibland en viss förmåga att hamna lite i vägen eller med ålderns rätt bli lite trötta. Trötta på ett sådant sätt att de riskerar att kollapsa och kunna ställa till problem för närliggande vägar eller bebyggelse.
Att avlägsna träd kan vara lite knepigt. Är de små inga problem men när de har nått en viss höjd kan det vara lite knepigt att utan kunskaper ta bort dem. En trädfällare kan hjälpa till där. De klättrar upp och börjar ta ned trädet från toppen och nedåt om det är särskilt knöligt.
När arbetet är avslutat återstår massa trädspill och en stubbe. Stubben kan avlägsnas via stubbfräsning. Trädresterna transporteras lämpligtvis bort med en skotare.

Comments are closed.