Steg för steg

Steg, ett sätt att förflyta sig från ett ställe till ett annat. En del steg är betydelselösa andra desto viktigare. De steg man tar till bilen eller ut till trädgården fyller en mening i själva förflyttandet då målen nås. Men har knappast någon avgörande betydelse i det stora perspektivet. Stegen kan mätas på ett konkret sätt genom en stegräknare. Men det finns steg som inte kan mätas med siffror eller fakta.
Som de första, precis när man lärt sig gå.
Stegen till altaret är även de betydelsefulla.
Men de allra viktigaste stegen är de som tas vart fjärde år. Det är de stegen som leder fram till vallokalen och valurnan, eller till stället för poströstning. Varje steg representerar andra människors strävande och kamp för att få göra samma sak Och även de människor som möjliggjort för just oss att kunna ta de stegen.
De stegen får inte glömmas bort att göras.

Närliggande: 12.000 steg

Comments are closed.