Webbhosting

Hosting eller webbhotell mer vanligt kallat är en marknad i stor förändring. Ett stort anatal olika aktörer runt 300 i Sverige kämpar med näbbar och klor för att bli större. En del nöjer sig med att vara små och har inga större planer på att växa.
Men de stora försöker lägga under sig en så stor del av marknaden som möjligt genom uppköp. Ett problem brukar vara att det i samband med uppköpen görs en del rationaliseringar som går ut över kunderna.
Så valet av webbhotell är något att fundera över ordenligt. Här finns i alla fall ett bra webbhotell.

Comments are closed.