Varmt

Värme i ett hus är en grundförutsättning att det skall vara trevligt. Olika typer av uppvärmningssysten finns. Enkla mer eller mindre manuella system är exempelvis vedpannor och spiskassetter eller en braskamin. Mer avancerade är vattenvärmepumpar eller någon annan typ av  värmepump.
Som stöd eller komfortvärme i huset kan med fördel golvvärme användas.

Comments are closed.