Rest

Försvaret är under kraftig avveckling. En liten spillra återstår av det som en gång i tiden var relativt stort och effektivt. Numera finns i princip ingen av värde kvar. Få förband finns kvar.
Det som dock är det märkliga i det hela är att kostnaden för försvaret är densamma.
Nedrustningen märks inte i budgeten. Utan pengaslöseriet fortsätter.

Comments are closed.