Rättegångar

Nu har vi på kort tid fått på nästan första parkett fått följa olika rättegångar om mord som har berört många.
Frågan är om den typen av journalistik kanske på ett sätt går över gränsen. Att det finns ett visst allmänintresse av att få reda på saker är förståligt. Men allt frossande i detaljer och närgånga beskrivningar känns lite så där över gränsen.

Comments are closed.