Hotell

Hotell i olika skepnader. Hilton tillhör de mer exklusiva som finns i en världsomspännande kedja. Ja inte Paris Hilton utan hotellkedjan.
En annan typ av hotell är webbhotell. Med tanke på att årskostnaden där på sin höjd motsvarar ett dygn på Hilton får väl de flesta webbhotell anses prisvärda.

Comments are closed.