Filter

Järnfilter ett ord som låter kraftfullt till skillnad från kaffefilter. Ett järnfilter används i huvudsak för att filtrera bort järnpartiklar i vatten främst det vatten som skall drickas. Ett kaffefilter skall ta bort resterna av kaffebönorna så kaffet skall smaka bra.
Samma funktion i grunden skapa en bättre smak men olika verksamhetsområden.

Comments are closed.