Utbildning

Utbildning är ett viktigt begrepp i en lågkonjunktur.
Att generellt höja ett lands utbildningsnivå, är av goda och ger på sikt en ökad sysselsättning.
Förslaget från LO-håll att staten skulle hjälpa Volvo med utbildningspengar. Är inte helt fel tänkt.
Samtidigt behöver man dock först titta på vilka grundförutsättningar de som skall ta emot utbildningen har.
Finns det de som lider av dyslexi till exempel, ja då får utbildningsinsatsen läggas på en mer individuell nivå för dessa.
Helt enkelt skräddarsy utbildningen efter personernas förutsättningar.

Comments are closed.