Minskning

Huspriserna i ett land brukar vara en liten indikation hur det går med konjunkturen. SCB rapporterar om en viss liten minskning av huspriserna under första tertialet i år.  1% ned vilket nog är att betrakta som om inte obetydligt så nästan i alla fall. Storstadsområdena däremot där gäller en liten ökning. Nu gäller detta enbart begagnade hus. Siffrorna för nyproduktion är även de lite fallande. Men hur det påverkar hustillverkare är lite svårare att sia om. Antagligen mycket marginellt på sikt. Drömmen om ett nytt hus är stark hos många och ofta en form av drömmål. Och den drömmen och viljan lär inte bli svagare med tiden.

Comments are closed.