Lysa upp

tillvaron kan göras på lite olika sätt med skilda innebörder dessutom.  En person kan med sin blotta närvaro lysa upp allting omkring sig. Solen gör detsamma de dagar den behagar visa sig i landet.  Och om inte solen eller en person står tillhands får man ta till lite mer artificiella medel som lampor av olika slag.  Och i området lampor finns en del del att välja på som kan lysa upp tillvaron och det mer fysiskt än en person.  Som de här med arbetslampor av lite olika sorter, Med Led eller med Xenon ljus. Det sistnämnda låter dock lite mer som en form av gud eller väsen som återfinns i olika filmer och böcker inom Science fiction. Och det stämmer till en viss del då namnet även förekommer i dataspel. Ljusets gud då, fast inte riktigt.

Comments are closed.