Att stödja någon

Stöd till personer eller grupper kan ske på olika sätt. Ett vänligt ord eller en snäll gest kan i många fall räcka långt om det gäller det personliga planet. I mer professionella sammanhang brukar man prata om coaching. Skillnaden mellan det personliga stödet och coaching är förutom att det sistnämnda brukar kosta pengar att en coach i allmänhet har någon form av kunskap.
Det kan vara en utbildning eller att rent praktiskt ha arbetat med att coacha folk under en längre tid. I många fall sammankopplas en coach till rent idrottsmässiga sammanhang. Men en coach kan även arbeta med saker som gäller karriär och affärsverksamhet. Huvudcoach är ett sådant företag som arbetar med både idrottsmän och affärsfolk, du hittar mer info på coach.

Annat | Mental hälsa | Coaching |

Comments are closed.