Värme

Värme genom berg. Bergvärme är ett sätt för uppvärmning av fastigheter. Bergvärme är en teknik där man borrar ett djupare håll i marken för att sedan låta någon form av vätska cirkulera. Vätskan cirkulerar i ett rör där det värms upp i berget för att sedan ge värme till fastigheten. Olika sorters bergvärmepumpar krävs för att transportera upp vätskan.

| Bergvärme |

Comments are closed.