Paket

Vanlig metod vid emballering är att använda sig av bandningsmaskiner. Enkel princip, maskiner och band som exempelvis polyesterband spänner man sedan om kring det som skall förpackas.
Om man inte har behov av att använda maskiner finns ett antal olika modeller av handvertyg att använda. Manuella spännare, elektriska, batteridrivna eller sådana som går på tryckluft.

| Stålband | Emballering |

Comments are closed.