Förflyttning

Förflyttning medelst ålning och hasning var en klassik term inom försvaret, på den tiden vi hade ett försvar vill säga. Numera är försvaret en rest av fornstora dagar.
Men förflyttningar förekommer ständigt och jämt i andra sammanhang. Ett enklare sätt att förflytta saker är att använda sig av någon form av co-location för sina data.  Visserligen kräver det att en server fysiskt flyttas över till ett bolags datahall först. Men den flytten brukar inte vara så arbetskrävande.
Fördelen är att man slipper skötseln av servern och driften utan kan i lugn och ro lämna över den till det dataföretag som tagit på sig ansvaret för server.

Comments are closed.