FRA

Med det troliga införandet av FRA-lagen är det nog dags att fundera på om man intes kulle ta och lämna landet för att undgå en total godtycklig övervakning.
Ett litet problem är att man nog bör vara rätt så bra i det språk vars land man tänker bosätta sig i.
Om man vore student kunde man först sondera terrängen genom att med hjälp CSN prova lite olika språkresor.

Comments are closed.