Alternativ

Alternativa behandlingsformer inom medicin/hälsa kan ibland bli helt accepterad som exempelvis akupunktur. Andra som zonterapi kan ha lite svårare att vinna gehör hos Socialstyrelsen. På något sätt verkar det som att det är slumpen som avgör vad som godkänns eller inte godkänns.

Comments are closed.