Framtiden

Nu när det står klart att Obama blev USAs nästa president väcks enorma förhoppningar på ett systemskifte i USAs politik. Framför allt utrikespolitiken. Frågan är bara om de förändringarna kommer bli så omfattande egentligen. De problem som finns i världen lär knappast bli enkla att ta hand om och frågan är vad Obama egentligen tänker göra. Mycket är givet en del kan man inte enkelt ändra då andra opåverkbara omständigheter styr det hela.
Att tro att USA kommer minska sin aggressiva militära politik är nog att hoppas på för mycket.
Visserligen har Obama pratat om att ta trupperna ur Irak sinom tid. Men å andra sidan vill han öka den militära närvaron i Afghanistan istället. Så tekniskt sätt går det på ett ut så att säga.
Inrikespolitiskt kommer han få brottas med en finanskris som på intet sätt verkar ha mattas av.
Men framtiden lär utvisa vad som händer, eller inte händer.

Comments are closed.