Blåsa på

Nu skall vindkraften få vind i seglen enligt miljöminister Andreas Carlgren. Dubbelprövningen skall försvinna, vad det nu är.
Detaljplaner skall fortfarande finnas med regeringen skall uppenbarligen få sista ordet om vindkraftsparker.
Om det går fortare och blir enklare lär väl framtiden utvisa. Men jag undrar det jag, men tanke på senfärdigheten i alla andra frågor.

Comments are closed.