Bilar

När det gäller den tekniska utvecklingen av bilar ser man att där görs det stora framsteg när det gäller säkerhet och miljöanpassning avseende drivmedel. Men det verkar som det är en specifik sektor ger upphov till problem. Och det är den som gäller batteridrift. Önskemålet vore naturligtvis att kunna driva bilar med el. El som tankas in från ett vanligt vägguttag. Tekniken finns men drifttiden och kostnaden för ett batteri till en bil är alldeles för korta respektive för dyra.
Trots att man lyckats pressa ned formatet och livslängden på andra typer av batterier så verkar det nästan hopplöst att få motsvarande effektivitet i ett batteri för en bil.
En utmaning för nästa generations tekniker kan hända.

Comments are closed.