Smak

Smaken brukar sägas vara delad precis som baken. Mat och matlagning är ett område som ständigt intresserar folk, i böcker olika program på TV och för övrigt i media. Intresset verkar dessutom öka år från år. En förklaring till det kan vara att vi reser mer nu än tidigare så influenser från andra länder och deras mat med olika kryddor ger en påverkan. Oavsett vilket är det en positiv utveckling om det kan hålla folk borta ifrån alla halv- och helfabrikat som flödar över i frysdiskarna. Mat som knappast kan betecknas som människoföda.

Comments are closed.