Nytt

eller begagnat är en fråga om kan dyka upp i samband med planeringen hur en butik skall utformas. Inte en nätbutik utan en fysisk sådan. Skall man satsa på ny fräsch butiksinredning eller en begagnad kan man fundera lite på. En ny passar till butiker som skall ha ett modernt utseende och ofta till elektronik av olika slag som skall säljas. Begagnat onekligen bättre till butiksrörelser som handlar med begagnat och det av uppenbara skäl. Så valet av inredning hänger i mångt och mycket ihop med vilken verksamhet samt vilken profil man skall ha.

Comments are closed.