Att stödja någon

Stöd till personer eller grupper kan ske på olika sätt. Ett vänligt ord eller en snäll gest kan i många fall räcka långt om det gäller det personliga planet. I mer professionella sammanhang brukar man prata om coaching. Skillnaden mellan det personliga stödet och coaching är förutom att det sistnämnda brukar kosta pengar att en coach i allmänhet har någon form av kunskap.
Det kan vara en utbildning eller att rent praktiskt ha arbetat med att coacha folk under en längre tid. I många fall sammankopplas en coach till rent idrottsmässiga sammanhang. Men en coach kan även arbeta med saker som gäller karriär och affärsverksamhet. Huvudcoach är ett sådant företag som arbetar med både idrottsmän och affärsfolk, du hittar mer info på coach.

Annat | Mental hälsa | Coaching |

Att komma högt upp

Placera sig högt i SERPen, resultatlistan efter en sökning i en sökmotor, är något som många strävar efter för sin hemsida.
En del ord är lättare att komma högt på som; gjutjärn, sökordsanalys och pneumokockvaccinering. Mycket naturligtvis beroende på att konkurrensen inte är så svår på just de orden. Det kan förvisso finnas en hel del sidor som innehåller orden, men om konkurrensen är begränsad och man gör en grundläggande on page optimering går det i allmänhet bra.
Värre är att placera sig högt upp på ord som; psykoterapi, takkupa och andrahandsuthyrning. Konkurrensen om orden är hårdare. Ibland räcker då inte on page optimeringen till, eller den kan av vissa skäl inte utföras. Det andra steget får då ta vid, off page optimering.
Den optimeringen innebär att skaffa en antal länkar av varierande kvalitet och antal från andra webbplatser. En del kan komma från länkkataloger, andra från artikelsidor och några kan vara köpta länkar. Köpta länkar är dock föremål för granskning av Google så de är nog lämpligast att undvika i alltför stor skala.

Andra | Naturliga inlänkar | Optimering |

Mittens rike

Mittens rike eller Kina mer vanligt kallat, är en nation på frammarsch. Landets expansion är på både gott och ont. Det positiva är att landets tidigare slutenhet börjar minska till förmån för ett utbyte som kan leda till en mer demokratisk stat. OS 2008 blir en form av test för landets öppenhet för journalister och alla de miljontals besökare som väntas anlända för att ta del av idrottens största tävling.
Huvudstaden Peking kommer vara centrum för idrottstävlingar men en del aktiviteter kommer även läggas till Shanghai, Kinas mest västerländska stad även kallad.
Handeln mellan Kina och omvärlden är också den snabbt växande. Handeln är inte bara enkelriktad, dvs det är inte bara Kina som exporterar produkter ut i världen. Importen till landet är omfattande och gynnar i mycket hög grad även svenska exportföretag.

Det som kan sättas på Kinas negativa konto är bristen på ett demokratiskt samhälle och dödsstraff som de för övrigt delar med USA. En annan negativ sak är deras tillväxt, en tillväxt som driver upp produktionen och priserna på olja, stål och andra råvaror. Men å andra sidan kan Kina knappast lastas för att de precis som stora delar av västvärlden vill modernisera sitt samhälle.

Andra relaterade sidor | Shanghaiad | Riket i mitten |