Historik

Under andra boerkriget som skedde i slutet av 1800-talet så kom många på att det var smidigt att ha klockan kring armen. Man gjorde sonika så att man tog sitt fickur och spände fast det på armen. Detta så att man slapp ta ner handen i fickan hela tiden. Nu fick man båda armar fria och kunde fokusera på att använda geväret. En vardagsprodukt blev armbandsuret dock efter första världskriget. Detta eftersom att man kunde påvisa att detta var en produkt som var hållbar, eftersom de till och med klarade av att vara med under krig. Från början var armbandsuren konverterade fickur. Det automatiska armbandsuret uppfanns under 1920-talet. Första hälften av 1900-talet så var dessa armbandsur små, de var på 25 mm till 35 mm vilket idag är en storlek som oftast är för kvinnor. Under 70-talet kom klockor med batteri och dessa blev mycket poppis. Under 1980-talet kom det nästan enbart att säljas dessa typ av klockor, vilket ledde till den så kallade quartz-krisen då de som tillverkade mekaniska klockor gick i konkurs.

Vinter

Vintersaga är med tanke på årstiden och vad vi har att vänta oss av vintern en utmärkt vemodig melodi passande till det hela. Speciellt en passus i sången och det är den som Statt i Härnösand manar till tanke. Kanske inte så vanligt nu för tiden men väl förr. En onsdagskväll på valfritt stadshotell i landet. En handelsresande, en nästan tom restaurang, en liten orkester som spelar gamla svensktopps-låtar för att försöka få de fåtalet gäster att gå upp och dansa. I hörnet står en kypare som spanar ut över fåtalet som finns i restaurangen och ser allmänt uttråkad ut.  Den lätt överviktiga handelsresanden sitter med sin rom och cola efter middagen med en plankstek och ser även han allmänt uttråkad ut. Restaurangbordet han sitter vid har börjat få lite fläckar av hans askande. Och den annars så via duken på bordet börjar anta en viss solkighet. Så visst passar väl denna låt bra till det hela?

Förkortningar

Det här med förkortningar kan ge upphov till en  del huvudbry och andra funderingar. Det då kombinerat med lite engelska uttryck. Service provider är ett bra exempel på detta. Det låter lite flott och exotiskt och lite svårdefinierat vad det egentligen innebär. Om man tittar på betydelsen som innebär det bara tjänste- eller serviceleverantör vilket inte säger speciellt mycket det heller. Det skulle kunna gälla kommunal hemtjänst som brukar använda namnet brukare om personer de hjälper. Eller varför inte städfirman som kommer hem till dig och städer huset eller snickaren som är hemma hos dig och fixar till en del saker. Så många yrkesgruppen skulle kunna använda ordet för sina tjänster. Dock antyder det hela när man tittar på vilka som mest frekvent använder det att det verkar förekomma inom IT-industrin i huvudsak.