Eldning

Säsongen för eldning börjar komma igång riktigt ordentligt nu i landet när kylan tilltar. Olika system för uppvärmning finns. El, olja ved, pellets bland andra. El är i många fall ett relativt dyrt sätt att värme sitt hus på om det utgör den enda energikällan. I det fallet är det viktigt att titta på lite olika alternativ på elleverantörer.
Andra system är att installera en bergvärmepump. Funktionsmässigt fungerar en bergvärmepump så att den pumpar ned ett flytande medel lång ned i berggrunden som dör värms upp och cirkulerar i huset värmesystem.
Installationen kan bli rätt kostsam dock. Andra alternativ som är billigare är att använda sig av pellets för uppvärmning. Kräver lite manuell hantering men är ett bra och prisvänligt alternativ.

Annat | El | Bergvärme |

Comments are closed.