Skydd

Ett åskskydd är ett form av skydd. I första hand inriktat på ett hus eller fastighet, och därmed i förlängningen även människor.
Filter för vattenrening är även det ett skydd som mer inriktar sig direkt på människor och djur till viss del.

Comments are closed.