Och

debatten om vaccinering fortsätter. Motståndarna tar i så att de går upp i falsett. Men de börjar få det lite trögt. Men snart 2 miljoner vaccinerade och en stor vilja bland de flesta att vaccinera sig. Då verkar de tala rätt så mycket för döva öron. Tror att folk börjar genomskåda deras illa underbyggda argument som i många fall bygger på rena lögner.

Comments are closed.