Avta

Debatten om vaccineringen börjar så smått avta. Media rapporterar mindre om den och så börjar de mest rabiata motståndarna till vaccinet ger upp. De får ju inget gehör för sina åsikter bland den breda allmänheten. Viljan att vaccinera sig är fortfarande stor och en stor del av befolkningen är redan vaccinerad. Sedan kan man kanske ha synpunkter på att det kanske verkade lite överdrivet att vaccinera så stora delar av folket när smittan inte blev så allvarlig som det först befarades. Men det är inte lätt att veta före utan det vet man först efter.  Och man kan bara tänka sig hur det hade låtit om det hade varit en mycket farlig smitta och inget vaccin var inköpt.

Comments are closed.