Sätta

krydda på tillvaron tillhör ett av de där uttrycken man använder sig av när man vill beskriva att man på något sätt får det lite trevligare i livet. Oavsett vad det är för någonting. Att naturligtvis uttrycket har sin grund i ordet kryddor är lätt att förstå.Och då kan man  konstatera att antalet kryddor som används i matlagning nu högst väsentligt har ökat genom åren. Mycket av det kan spåras till alla utlandsresor som nu görs. Man tar med sig delar av den matkultur som uppskattas på plats i de främmande länderna.

Comments are closed.