Värme

I dessa tider av ständigt höjda elpriser och allt tal om klimatförändringar är uppvärmningen av ett hus något att tänka på. Olika system för uppvärmning finns. När oljepriset gick skyhögt började många konvertera sina oljepannor till pellets som gav en mycket lägre kostnad. Och pellets är fortfarande ett bra alternativ. Men det är arbetsamt att sköta. Så en övergång till olika system av värmepumpar blev ett alternativ för de som ville ha en något så när bekymmersfri hantering av värmen. Men även där finns ett antal olika varianter att välja mellan. Bergvärme, jordvärme, eller en luftvärmepump är några alternativ där att välja på. Så inte har det blivit så mycket enklare att hitta det som passar bäst om man jämför hur enkelt det vara med olja förr.

Comments are closed.