Inte mycket

till sommar hitintills i år. Även om solen värmer rätt så bra idag, kan man nog säga att det nästan är enda dagen som vi har märkt något av sommaren. Lär inte bli trevligt i juli om det fortsätter så här.

Comments are closed.