Medicin

Studera och det medicin kan man med fördel göra utomlands. Det är flera som har valt det. Nästan 2.500 personer i dag från Sverige studerar medicin utomlands och då skaffar sig en läkarutbildning utomlands. Att det finns ett behov av fler personal inom vården hänger ihop med den omständighet att det råder brist på: läkare, tandläkare, veterinärer delvis beroende på avsaknaden av utbildningsplatser för dessa yrken. Kvaliteten på utbildningen håller den klassen att det med lätthet går att få arbete inom EU-länder som då Sverige.

Comments are closed.