Sitta bekvämt eller

Det här med stolar på en konferens kan vara lite problematiskt. En av de sakerna är om stolarna skall vara mer vanliga stolar eller om de skall vara fällbara så man kan enkelt kan flytta fram de antalet som behövs för en konferens och då naturligtvis ta undan dom efteråt. Sedan är det en fråga om de skall vara bekväma och i så fall hur mycket. För är det för bekväma finns en risk att deltagarna sitter och kanske inte direkt slumrar till med tappar koncentrationen en del. Är de för obekväma så skapar det en irritation hos de som sitter på dom. Lite som att komma tillbaka till stolarna som fanns i skolan. Så en del val som måste göras.

Medicin

Studera och det medicin kan man med fördel göra utomlands. Det är flera som har valt det. Nästan 2.500 personer i dag från Sverige studerar medicin utomlands och då skaffar sig en läkarutbildning utomlands. Att det finns ett behov av fler personal inom vården hänger ihop med den omständighet att det råder brist på: läkare, tandläkare, veterinärer delvis beroende på avsaknaden av utbildningsplatser för dessa yrken. Kvaliteten på utbildningen håller den klassen att det med lätthet går att få arbete inom EU-länder som då Sverige.

Regler

Sverige har idag väldigt tydliga lagar om arbetsskydd, det går inte att säga upp folk hur som helst. När det är dags att likvidera ab så kan det därför vara bra att ha koll på vad som gäller, hur Lagen om anställningsskydd (LAS) fungerar och om det finns kollektivavtal samt vad som sägs i dem. Det finns experthjälp att få och det kan vara bra att faktiskt kosta på sig då det kan bli mycket att tänka på, speciellt i de fall som det handlar om uppsägningar i samband med en avveckling av företaget. Finns det kollektivavtal så bör det vara reglerat i detta hur företaget och de anställda förhåller sig till varandra under och efter en upplösning av företaget, det bör vara ganska enkelt och klart vad som gäller. Men om det inte finns ett kollektivavtal så gäller det att hålla sig till vad lagen säger om det hela. Det finns reglerat hur varsel och uppsägningstid ska hanteras och i bästa fall så kan arbetsgivaren komma överens med de anställda om hur uppsägningen ska se ut under rådande lagar. Den här typen av avtal kan ingås frivilligt men avtalet mellan arbetsgivare och anställd måste vara utformat så inge oegentligheter kan leda till att det ogiltigförklaras senare, eller eventuella skadeståndskrav upprättas på företaget. Det är så viktigt att hela tiden se till att allt sköts helt och hållet efter de regler och lagar som gäller och det kan löna sig att kosta på sig hjälp från arbetsrättsjurister eller arbetsgivarorganisationer.