Förflyttning

Förflyttning medelst ålning och hasning var en klassik term inom försvaret, på den tiden vi hade ett försvar vill säga. Numera är försvaret en rest av fornstora dagar.
Men förflyttningar förekommer ständigt och jämt i andra sammanhang. Ett enklare sätt att förflytta saker är att använda sig av någon form av co-location för sina data.  Visserligen kräver det att en server fysiskt flyttas över till ett bolags datahall först. Men den flytten brukar inte vara så arbetskrävande.
Fördelen är att man slipper skötseln av servern och driften utan kan i lugn och ro lämna över den till det dataföretag som tagit på sig ansvaret för server.

Nyheter

Lite nya webbplatser;  sidor, katalogen, www.brunok.se

Flytta

Upptäcker att man vid en flytt hittar en hel del som inte trodde fanns, eller i alla fall inte fanns kvar. Kartböcker och vägkartor över Sverige från 70-talet.
Vad har man för nytta av dem nu med tanke på allt som förändras?
Fast å andra sidan så tittade jag inte i dem när de var aktuella heller, så det jämnar på något sätt ut sig.