Tak

Tak en del av huset man inte funderar så mycket på till vardags. När taket fungerar vill säga. Tak som inte fungerar brukar däremot ställa till en del problem. Läckande tak är lömska. Om de läcker rakt in i huset märks det rätt omgående. Värre är om det under yttertaket finns ett undertak där vattnet samlas. Läckan kan då ta rätt lång tid före den uppmärksammas, med stora och dyra renoveringskostnader som följd. För att göra en takrenovering krävs i många fall en takläggare. Valet av tak är också något man bör fundera över. En tak som fungerar är ett sk sbstak, även kallat papptak. Nu är det inte vilket papper som helst utan ett behandlat med asfalt för att ge skydd mot väder och vind. Ett tegeltak, som på bilden ovan, är också ett bra alternativ. Andra sorters takbeklädnad finns här på takpannor.

Och med den svenska sommaren får man verkligen fundera på det här med läckande tak.

Lysa upp

tillvaron kan göras på lite olika sätt med skilda innebörder dessutom.  En person kan med sin blotta närvaro lysa upp allting omkring sig. Solen gör detsamma de dagar den behagar visa sig i landet.  Och om inte solen eller en person står tillhands får man ta till lite mer artificiella medel som lampor av olika slag.  Och i området lampor finns en del del att välja på som kan lysa upp tillvaron och det mer fysiskt än en person.  Som de här med arbetslampor av lite olika sorter, Med Led eller med Xenon ljus. Det sistnämnda låter dock lite mer som en form av gud eller väsen som återfinns i olika filmer och böcker inom Science fiction. Och det stämmer till en viss del då namnet även förekommer i dataspel. Ljusets gud då, fast inte riktigt.