Flamma

stolt mot dunkla skyar, de inledande orden i sången Sveriges flagga. Nu kan det förstås misstolkas lite som att man skall tända eld på flaggan. Vilket det då inte är frågan om utan snarare att den skall vaja stolt och påminna om landets förtjänster. Nu brukar folk inte tända eld på den svenska flaggan speciellt ofta. Däremot andra länders flaggor ligger lite sämre till i vissa delar av världen. USA och Israels tillhör populära att elda upp på sina håll. Så vi brukar i de sammanhangen klara oss rätt så bra.