El

El och bilar börjar få större och större betydelse nuförtiden och lär få ännu större betydelse ju längre tiden går. Och onekligen är det en korrekt utveckling genom att det minskar utsläppen. Det som återstår för att det skall fungera i större skala är dock några saker. Elbilarna lider fortfarande av tre saker i mångt och mycket. De är dyra, har en begränsad räckvidd innan de måste tankas med el samt många av dem kan inte förses med dragkrok. Det är den ena aspekten av det hela, den andra är bristen elbilsladdare runt om i landet. Nu är både det förstnämnda och även den sistnämnda problem som kan lösas över tid. Dessutom pågår utveckling och utbyggnad av det sakerna. Då kan nästa problem komma och det är elförsörjning…

Sol

Energikällor pratar det en hel del om i dessa tider av klimatdiskussioner. En källa som ofta glöms bort är solceller i den diskussionen. Visserligen är verkningsgraden förhållandevis låg, men med tanke på alla tak som finns runt om i landet skulle det kunna utgöra ett rätt så väsentligt tillskott. Fast det kan kanske hänga på att källan kan vara lite svår att beskatta på enskilda fastigheter. Så det är nog där skon klämmer ifråga om satsningarna på det. Lite mer här om solceller.