Topp

Coeli bestämmer hur det liv kommer bli. Ja inom astrologin vill säga. Det är helt enkelt den punkt som står högts på himmelen när du föds.
Det som är så intressant att många människor väljer att tror på den typen av kunskaper. Lite på samma sätt som att de finns de som tror Homeopati som väl närmast kan beskrivas som botning medelst utspätt vatten. Nåja alla blir salig på sin tro som det heter.

Utbildning

Utbildning är ett viktigt begrepp i en lågkonjunktur.
Att generellt höja ett lands utbildningsnivå, är av goda och ger på sikt en ökad sysselsättning.
Förslaget från LO-håll att staten skulle hjälpa Volvo med utbildningspengar. Är inte helt fel tänkt.
Samtidigt behöver man dock först titta på vilka grundförutsättningar de som skall ta emot utbildningen har.
Finns det de som lider av dyslexi till exempel, ja då får utbildningsinsatsen läggas på en mer individuell nivå för dessa.
Helt enkelt skräddarsy utbildningen efter personernas förutsättningar.