Hud

Huden och de problem som den kan orsaka är omfattande. Från tidiga år upp till hög ålder kan den trassla på olika sätt. Finnar, acne brukar ställa till för tonåringar. Ja inte bara för dem men det brukar vara riktigt arbetsamt i den åldern. De som drabbas uppfattar sig som oattraktiva för de andra könet och då precis i den åldern när man börjar bli intresserad för andra. Förvisso brukar i de flesta fallen problemen minska med hjälp av behandling eller ökad ålder.
Vid högre ålder kan hudproblem som rosacea till exempel sätta in. Rodnande hud kan man kalla det för. Drabbar tydligen kvinnor mest och inget direkt ungdomsproblem. Kroniskt dessvärre men går att lindra.
Så man kan säga att huden hänger med hela livet och kan trassla till det för en hela livet också.