Regler

Sverige har idag väldigt tydliga lagar om arbetsskydd, det går inte att säga upp folk hur som helst. När det är dags att likvidera ab så kan det därför vara bra att ha koll på vad som gäller, hur Lagen om anställningsskydd (LAS) fungerar och om det finns kollektivavtal samt vad som sägs i dem. Det finns experthjälp att få och det kan vara bra att faktiskt kosta på sig då det kan bli mycket att tänka på, speciellt i de fall som det handlar om uppsägningar i samband med en avveckling av företaget. Finns det kollektivavtal så bör det vara reglerat i detta hur företaget och de anställda förhåller sig till varandra under och efter en upplösning av företaget, det bör vara ganska enkelt och klart vad som gäller. Men om det inte finns ett kollektivavtal så gäller det att hålla sig till vad lagen säger om det hela. Det finns reglerat hur varsel och uppsägningstid ska hanteras och i bästa fall så kan arbetsgivaren komma överens med de anställda om hur uppsägningen ska se ut under rådande lagar. Den här typen av avtal kan ingås frivilligt men avtalet mellan arbetsgivare och anställd måste vara utformat så inge oegentligheter kan leda till att det ogiltigförklaras senare, eller eventuella skadeståndskrav upprättas på företaget. Det är så viktigt att hela tiden se till att allt sköts helt och hållet efter de regler och lagar som gäller och det kan löna sig att kosta på sig hjälp från arbetsrättsjurister eller arbetsgivarorganisationer.

Lån

Det här med att låna pengar är en konst att göra på rätt sätt. Det vill säga med inte alltför hög ränta, förmånlig återbetalningstid och framför allt till ett vettigt syfte. Det där med hög ränta på ett lån är vanligt när det gäller olika typer av sms-lån och rätt så vanligt förekommande bland de som inte har så stora möjligheter att låna i bank. Dessutom är återbetalningstiden rätt så kort. Om man sedan använder de lånade pengarna till att spela online-spel för så blir det etter värre.Nu är förstås inte alla lån av den anledning utan mer praktiska saker som till bostadsköp eller bil. Dessutom så behöver de flesta företag någon gång låna pengar för expansion eller investeringar som skall trygga företagets framtid. Det kan göras via lån eller om man har behov att likvider i företaget fakturaköp vill säga att man säljer sina utstående fakturor för att få tillgång till pengar per omgående.

Pengar

Det här med finanser och hålla ordning på dem är ett konststycke för enskilda människor. De flesta klarar av det bra och de som inte gör det får ta konsekvenserna själva. Men när det gäller stater är det lite annorlunda. Trasslar man till det tillräckligt mycket där så blir det andra som får ta konsekvenserna är dåligt handlag med pengar. Grekland är ett exempel på det. Däremot så är det grekiska problemet ingenting emot det som USA lider av. Där kan man prata om skuld.