Kalkfilter

När skall man använda kalkfilter? Kalk kallar man det till vardags, men det är egentligen olika kemiska föreningar som på något sätt inkluderar grundämnet kalcium. Detta är ett grundämne som finns lite varstans i berggrunden och det kan då även komma med i vårt grundvatten. Det leder i sin tur att man får in kalk i det vatten man spolar upp i kranarna i sitt hus eller i sin lägenhet.  Det spelar alltså ingen roll om det är en egen brunn eller om det är kommunalt vatten, det kan finnas kalkrikt vatten i båda.