El

El och bilar börjar få större och större betydelse nuförtiden och lär få ännu större betydelse ju längre tiden går. Och onekligen är det en korrekt utveckling genom att det minskar utsläppen. Det som återstår för att det skall fungera i större skala är dock några saker. Elbilarna lider fortfarande av tre saker i mångt och mycket. De är dyra, har en begränsad räckvidd innan de måste tankas med el samt många av dem kan inte förses med dragkrok. Det är den ena aspekten av det hela, den andra är bristen elbilsladdare runt om i landet. Nu är både det förstnämnda och även den sistnämnda problem som kan lösas över tid. Dessutom pågår utveckling och utbyggnad av det sakerna. Då kan nästa problem komma och det är elförsörjning…