Bord

Att boka bord på restauranger, om de är populära kan vara lite problematiskt. Väntetiden kan vara upptill flera månader för de mest populära ställena. Kanske inte så ofta i Sverige men väl i andra länder. Och då kan det uppstå lite frustration när man inte får plats på restaurangen när man vill. Någon mer standardlösning på det hela finns inte. Men om det gäller en uteservering kan man alltid testa med att ta med sig ett eget bord i samma stil som restaurangen har för övrigt och se om det fungerar. Originell lösning i alla fall.

Smak

Smaken brukar sägas vara delad precis som baken. Mat och matlagning är ett område som ständigt intresserar folk, i böcker olika program på TV och för övrigt i media. Intresset verkar dessutom öka år från år. En förklaring till det kan vara att vi reser mer nu än tidigare så influenser från andra länder och deras mat med olika kryddor ger en påverkan. Oavsett vilket är det en positiv utveckling om det kan hålla folk borta ifrån alla halv- och helfabrikat som flödar över i frysdiskarna. Mat som knappast kan betecknas som människoföda.

Sätta

krydda på tillvaron tillhör ett av de där uttrycken man använder sig av när man vill beskriva att man på något sätt får det lite trevligare i livet. Oavsett vad det är för någonting. Att naturligtvis uttrycket har sin grund i ordet kryddor är lätt att förstå.Och då kan man  konstatera att antalet kryddor som används i matlagning nu högst väsentligt har ökat genom åren. Mycket av det kan spåras till alla utlandsresor som nu görs. Man tar med sig delar av den matkultur som uppskattas på plats i de främmande länderna.