Rättegångar

Nu har vi på kort tid fått på nästan första parkett fått följa olika rättegångar om mord som har berört många.
Frågan är om den typen av journalistik kanske på ett sätt går över gränsen. Att det finns ett visst allmänintresse av att få reda på saker är förståligt. Men allt frossande i detaljer och närgånga beskrivningar känns lite så där över gränsen.

Ökad vinst

Vattenfall har tydligen ökat sin vinst riktigt rejält det andra kvartalet i år. En nätt  vinstsumma på ungefär 6 miljarder kronor.
Sedan avreglering på el gjordes så skär kraftbolagen guld med täljknivar på bekostnad av oss elanvändare.
Skulle väl inte vara så mycket att säga om kanske om det inte var för det faktumet att några större satsningar på alternativa energiformer knappt förekommer.
Lite märkligt då Vattenfall är ett statligt företag.

Skydd

Ett åskskydd är ett form av skydd. I första hand inriktat på ett hus eller fastighet, och därmed i förlängningen även människor.
Filter för vattenrening är även det ett skydd som mer inriktar sig direkt på människor och djur till viss del.