Språk

Det här med språk är inte alltid så lätt. Att förstå eller skriva kan man konstatera kan vara problematisk med en hel om man inte lärt sig det. Sedan har man en del märkliga omständigheter mellan grannländer och språkförbistringen. Man kunde tycka att om ett land varit en del av ett annat i si så där 600 år borde språket vara något så när lika. Men icke det nej, mellan Finland och Sverige. Där kan man konstatera att finska är nog ett av de mest komplicerade språket som bygger på samma typ bokstäver som exempelvis engelsk, tyska eller för den delen svenska. Som det här miesten rannekellot skall alltså betyda herrklockor eller då herrambandsur inte helt lätt att lista ut kan man säga.

Historik

Under andra boerkriget som skedde i slutet av 1800-talet så kom många på att det var smidigt att ha klockan kring armen. Man gjorde sonika så att man tog sitt fickur och spände fast det på armen. Detta så att man slapp ta ner handen i fickan hela tiden. Nu fick man båda armar fria och kunde fokusera på att använda geväret. En vardagsprodukt blev armbandsuret dock efter första världskriget. Detta eftersom att man kunde påvisa att detta var en produkt som var hållbar, eftersom de till och med klarade av att vara med under krig. Från början var armbandsuren konverterade fickur. Det automatiska armbandsuret uppfanns under 1920-talet. Första hälften av 1900-talet så var dessa armbandsur små, de var på 25 mm till 35 mm vilket idag är en storlek som oftast är för kvinnor. Under 70-talet kom klockor med batteri och dessa blev mycket poppis. Under 1980-talet kom det nästan enbart att säljas dessa typ av klockor, vilket ledde till den så kallade quartz-krisen då de som tillverkade mekaniska klockor gick i konkurs.

Köpa

Den fråga du ska ställa dig allra först är varför du vill köpa en klocka. Det påverkar nämligen vad du bör välja för klocka och klockmärke som exempelvis en Casio. Det är bara du som vet vilken klocka som passar dig bäst. Stå emot impulsen att köpa första bästa klocka och kolla noga igenom utbudet av vad som finns. Många gånger är det så att man har en klar idé över vad man vill ha, men efter att ha sökt igenom utbud, ändrat sig flera gånger på vägen. En väsentlig del av en klocka är funktion så väl som design. Det är ofta det som man fastnar för allra först. Ta fram en lista på de klockor du gillar och läs sedan om dem. När kom de till, varför har just den klockan skapat, har den genomgått förändringar genom åren, vad har den för funktioner och så vidare. Det gör att du kan skriva en lista på potentiella klockor att köpa.