Rest

Försvaret är under kraftig avveckling. En liten spillra återstår av det som en gång i tiden var relativt stort och effektivt. Numera finns i princip ingen av värde kvar. Få förband finns kvar.
Det som dock är det märkliga i det hela är att kostnaden för försvaret är densamma.
Nedrustningen märks inte i budgeten. Utan pengaslöseriet fortsätter.

Hyra

Hyra in sig hos någon är en lösning om man saknar bostad eller plats för sina grejor.
Hyra rum eller bostad är en lämplig lösning om man vill ha någonstans att bo men inte vill eller kan köpa en bostad på egen hand.
I den virtuella världen är även olika former av hyra vanligt. Att flytta över sin egen server är ett sätt att slippa ifrån. Frågan är bara varför ord som server hosting används när det lika väl kunde heta, serverhyra. Fast det kan kanske missförstås.

Nix

Nix-registret, ett sätt att slippa oanmälda telefonsamtal. Registret har den funktionen att privatpersoner kan lägga in sig där för att slippa telefonsäljare. Nu verkar det fungerar lite så och så. Men det största problemet är ändå att det inte finns någon motsvarighet för företag. Så företagare får fortfarande ta emot massa samtal från telefonsäljare.