Smak

Smaken brukar sägas vara delad precis som baken. Mat och matlagning är ett område som ständigt intresserar folk, i böcker olika program på TV och för övrigt i media. Intresset verkar dessutom öka år från år. En förklaring till det kan vara att vi reser mer nu än tidigare så influenser från andra länder och deras mat med olika kryddor ger en påverkan. Oavsett vilket är det en positiv utveckling om det kan hålla folk borta ifrån alla halv- och helfabrikat som flödar över i frysdiskarna. Mat som knappast kan betecknas som människoföda.

Visst är det tråkigt

När fotbollsmatcher störs av bråkstakar. Men så fruktansvärt allvarligt att det måste toppa som största nyhet i media. Fast det kanske inte hände något annat i världen inklusive Sverige idag. En lugn dag med andra ord et enda som har hänt är just detta.

Minskning

Huspriserna i ett land brukar vara en liten indikation hur det går med konjunkturen. SCB rapporterar om en viss liten minskning av huspriserna under första tertialet i år.  1% ned vilket nog är att betrakta som om inte obetydligt så nästan i alla fall. Storstadsområdena däremot där gäller en liten ökning. Nu gäller detta enbart begagnade hus. Siffrorna för nyproduktion är även de lite fallande. Men hur det påverkar hustillverkare är lite svårare att sia om. Antagligen mycket marginellt på sikt. Drömmen om ett nytt hus är stark hos många och ofta en form av drömmål. Och den drömmen och viljan lär inte bli svagare med tiden.