Finns kvar

En del tjänster bli man lite överraskad av att de fortfarande finns kvar. Att telefonkataloger i pappersformat i dagens samhälle kan verka lite överraskande.  Men behovet finns tydligen fortfarande. Likaså olika tjänster som erbjuder att framkalla kort via nätet. Nu är det sista kanske inte så märkvärdigt om man tänker efter. Även om många har bra digitalkameror så vill en del ha de utskriva på riktigt fotopapper. Och det klarar inte många skrivare av att göra.
Så tjänster som kan verka utdöda lever kvar i all välmående trots allt.

Naturligt

Naturmedel, en definition som verkar innehålla det mesta. Nu finns det en viss skillnad dock mellan naturläkemedel och naturmedel. Begreppet naturmedel gäller den grupp där det i princip bara gäller att visa att medlet inte skadligt. Naturläkemedel däremot, där krävs det att de är godkända av Läkemedelsverket. Nu kan iof naturmedel vara verksamma de med. Och i många fall använder företagen som säljer naturläkemedel även ordet naturmedel då det begreppet fortfarande är vanligt förekommande.

Rätt så

Ser att Göran Greider definierar EU som Extra Utgifter och det är väl så nära sanningen man kan komma vad som gäller den institutionen.