Förkortningar

Det här med förkortningar kan ge upphov till en  del huvudbry och andra funderingar. Det då kombinerat med lite engelska uttryck. Service provider är ett bra exempel på detta. Det låter lite flott och exotiskt och lite svårdefinierat vad det egentligen innebär. Om man tittar på betydelsen som innebär det bara tjänste- eller serviceleverantör vilket inte säger speciellt mycket det heller. Det skulle kunna gälla kommunal hemtjänst som brukar använda namnet brukare om personer de hjälper. Eller varför inte städfirman som kommer hem till dig och städer huset eller snickaren som är hemma hos dig och fixar till en del saker. Så många yrkesgruppen skulle kunna använda ordet för sina tjänster. Dock antyder det hela när man tittar på vilka som mest frekvent använder det att det verkar förekomma inom IT-industrin i huvudsak.