Förkortningar

Det här med förkortningar kan ge upphov till en  del huvudbry och andra funderingar. Det då kombinerat med lite engelska uttryck. Service provider är ett bra exempel på detta. Det låter lite flott och exotiskt och lite svårdefinierat vad det egentligen innebär. Om man tittar på betydelsen som innebär det bara tjänste- eller serviceleverantör vilket inte säger speciellt mycket det heller. Det skulle kunna gälla kommunal hemtjänst som brukar använda namnet brukare om personer de hjälper. Eller varför inte städfirman som kommer hem till dig och städer huset eller snickaren som är hemma hos dig och fixar till en del saker. Så många yrkesgruppen skulle kunna använda ordet för sina tjänster. Dock antyder det hela när man tittar på vilka som mest frekvent använder det att det verkar förekomma inom IT-industrin i huvudsak.

Och

så slår terroristerna till lite då och då i skilda länder. Spanien och så Finland. Visar sig som så ofta att man redan innan vet att de finns i riskgruppen för att utföra attentat, men lik förbaskat så går de omkring som vanligt i samhällena och kan planera i lugn och ro.

Köpa

Den fråga du ska ställa dig allra först är varför du vill köpa en klocka. Det påverkar nämligen vad du bör välja för klocka och klockmärke som exempelvis en Casio. Det är bara du som vet vilken klocka som passar dig bäst. Stå emot impulsen att köpa första bästa klocka och kolla noga igenom utbudet av vad som finns. Många gånger är det så att man har en klar idé över vad man vill ha, men efter att ha sökt igenom utbud, ändrat sig flera gånger på vägen. En väsentlig del av en klocka är funktion så väl som design. Det är ofta det som man fastnar för allra först. Ta fram en lista på de klockor du gillar och läs sedan om dem. När kom de till, varför har just den klockan skapat, har den genomgått förändringar genom åren, vad har den för funktioner och så vidare. Det gör att du kan skriva en lista på potentiella klockor att köpa.